Buddha

                                                        

                                                               


Viaţa lui Buddha

Buddha Sakyamuni a fost o personalitate istorică, născută în jurul anului 560 î.Cr., într-o familie regală. Din fragedă copilărie, el a fost înconjurat de bogăţii şi frumuseţi, beneficiind totodată de o educaţie aleasă. Textele îl descriu ca fiind înalt, puternic, având ochii albaştri.

La vârsta de 29 de ani, părăsind palatul, el a întâlnit pentru prima oară un bătrân, un bolnav şi un mort. El a înţeles că nimic nu este permanent, şi întorcându-şi spatele vieţii de prinţ s-a retras în pădurile şi munţii din nordul Indiei pentru a medita. Ca rezultat al unei căutări de şase ani al adevărului ultim, adâncit în meditaţie profundă, el a recunoscut natura conştiinţei şi s-a iluminat în locul numit azi Bodhgaya, situat în statul indian Bihar.

Învăţăturile lui Buddha, care ne fac neînfricaţi, plini de bucurie şi amabili, constituie principala religie în numeroase ţări din estul Asiei. De la începutul anilor ’70, viziunea buddhistă profundă inspiră şi fascinează un număr crescând de occidentali.

Buddha a oferit învăţături despre existenţa ultimă, respectiv cea condiţionată, într-o manieră care face ca buddhismul să fie relevant pentru viaţa noastră cotidiană. Înţelegând acest lucru, experimentarea fericirii perene devine posibilă. Buddhismul nu proclamă dogme, dimpotrivă, încurajează gândirea critică. Folosind meditaţiile potrivite, înţelegerea intelectuală a învăţăturilor devine o experienţă personală. Metodele adiţionale consolidează rezultatele atinse prin meditaţie. Scopul învăţăturilor lui Buddha este completa dezvoltare a potenţialului înnăscut al trupului, vorbirii şi conştiinţei. Prin intermediul învăţăturilor sale, Buddha este perceput ca oglinda atemporală a potenţialului inerent al conştiinţei.

Eliberarea şi iluminarea

În cursul procesului eliberării, prima dată descoperim că trupul, gândurile şi sentimentele sunt într-o stare permanentă de schimbare. Ca urmare, adevărata existenţă a unui ego sau sine este lipsită de fundament. Înţelegând această stare de fapt, nu ne mai simţim ca o ţintă, nu mai percepem suferinţa ca fiind ceva personal. Iluminarea este pasul secund şi totodată ultim. Aici, lumina clară a conştiinţei radiază peste toate experienţele. În fiecare clipă, conştiinţa savurează propriile capacităţi care se manifestă de la sine, totul devine spontan şi fără de efort.

Karma – Cauză şi efect

Karma înseamnă cauză şi efect, nu fatalitate. Realizând că fiecare dintre noi suntem responsabili pentru vieţile noastre, putem să generăm în continuu impresii pozitive. Această atitudine ne aduce fericire şi ne fereşte de cauzele suferinţelor viitoare. Prin intermediul metodelor Căii de Diamant stările de conştiinţă pozitive pot fi întărite, iar impresiile negative pot fi transformate în înţelepciune.