Cine a fost Buddha?

Buddha Șakiamuni, cel cunoscut în istorie, s-a născut într-o familie regală în urmă cu aproximativ 2560 de ani, pe teritoriul de astăzi al Nepalului. La vârsta de 35 de ani, după 6 ani de meditație profundă, a recunoscut adevărata natură a conștiinței, adică a atins iluminarea, iar în următorii 45 de ani, a predat metodele prin care se poate ajunge la iluminare la mii de studenți talentați.

 

Ce ne invață Buddha?

Buddha a explicat realitatea ultimă și cea condiționată pe înțelesul tuturor, iar aceste explicații pot fi folosite cu ușurință în viața fiecăruia dintre noi. Înțelegând aceste lucruri putem dobândi o fericire de durată. Budismul nu cunoaște dogme, dimpotrivă, ne îndeamnă să punem întrebări. Maturizânduse prin intermediul unei meditații potrivite, informația dobândită devine experiența proprie, iar metodele secundare solidifică starea astfel obținută. Scopul învățăturilor lui Buddha este ca fiecare dintre noi să-și realizeze în totalitate calitățile iluminate.

 

Ce este Karma?

Karma este legea cauzei și efectului, conform căreia percepem lumea în funcție de impresiile depozitate în conștiința noastră. Aceste impresii au fost create de către noi prin acțiuni, vorbe și gânduri, ceea ce înseamnă că ne formăm viitorul - aici și acum - prin acțiunile noastre.

 

Ce este meditația?

Sensul meditației în Budism este de a rămâne în ceea ce este fără efort. Nivelele diferite ale învățăturilor budiste folosesc metode diferite, însă la baza tuturor acestora stă defapt calmarea și concentrarea conștiinței. Pe Calea de Diamant, metodele cele mai importante pentru recunoașterea naturii conștiinței sunt contopi- rea cu câmpurile de energii iluminate și identificarea cu învățătorul. Ca pe vremuri, în peșterile din Tibet ale marilor maeștrii, astăzi, în centrele budiste din Occident, cei dornici să mediteze pot accesa nenumărate metode ale Căii de Diamant.

 

Ce înseamnă eliberarea și iluminarea?

În prima fază descoperim că trupul, gândurile și sen- timentele sunt în permanentă schimbare și ne dăm astfel seama că un ego sau un „eu’’ nu are nici o bază cu adevărat existentă. Recunoscând acest lucru nu ne mai simțim ca o țintă - aceasta este eliberarea. Iluminare este pasul al doilea, pa- sul final. Aici lumina clară a conștiinței strălucește în toate experiențe- le. Conștiința se bucură în fiecare clipă de calitățile sale autogenerate, totul devine spontan, și se întâmplă fără niciun efort.

 

Cele trei nivele ale învățăturilor lui Buddha

Buddha a dat îndrumări la trei tipuri de oameni. Cei care vroiau sa evite suferința, au primit sfaturi despre cauză și efect. (Calea Mică, sanscrită: Hinaiana).

Pe cei care aveau parte de bogăție interioară și vroiau să ajute și alte ființe, Buddha i-a învățat despre înțelepciune și compasiune. (Calea Mare, sanscrită: Mahaiana).

Pe Calea de Diamant, Buddha este considerat a fi oglinda infinită a calităților conștiinței noastre. Învățăm cum să perce- pem lumea dintr-o perspectivă bogată și autoeliberatoare.

Meditațiile lui dezvoltă următoarele în conștiința ilumi- nată: neînfricarea, bucuria spontană și compasiunea activă.

 

Ce poate să ofere învățăturile lui Buddha lumii moderne?

„Metode eficiente, care duc la experimentarea directă a conștiinței.” – zicea Lopon Țetșu Rinpoce, marele maestru al me- ditației, care a contribuit la întemeierea Budismului în Occident.

Învățăturile lui Buddha sunt asemănătoare unui diamant: natura sa nu poate fi schimbată, totuși strălucește în culorile acelor lucruri care se află în spatele său. Astfel învățăturile au fost adaptate la diferite societăți și culturi fără să-și piardă esența. Timp de 1500 ani au fost transmise în India, apoi încă 1000 de ani în Tibet. Azi, viziunea nemăr- ginită a Caii de Diamant este tot mai populară printre oamenii educați și independenți din Occident.

 

Budismul Calea de Diamant în occident

În occident există peste 700 de centre budiste care aparțin tradiției Karma Kagyu. La cererea celui de-al 16-lea Karmapa, Rangdjung Rigpe Dorge, aceste centre au fost fondate de către Lama Ole Nydahl și se află sub îndrumarea lui și sub cea spiri- tuală a lui Trinlei Thaie Dorge, cel de-al 17-lea Karmapa.

Centrele Căii de Diamant se axează pe prietenie, și ideal- ism bazat pe muncă voluntară. Ele oferă învățăturile practice și metodele eficiente ale lui Buddha, ce pot fi utilizate în viața de zi cu zi. Cu ajutorul meditației și prin activitățile noastre zilnice putem să dezvoltăm claritatea și puterea care se află în conștiință. Calea de Diamant ne ajută să descoperim natura atemporală a conștiinței spre folosul tuturor ființelor.

 

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl este unul dintre puținii occidentali care este considerat și îndreptățit să fie Lama și să învețe pe alții să mediteze conform tradiției budiste tibetane. În 1969 decembrie, împreună cu soția sa, Hannah, au devenit primii ucenici occidentali ai celui de-al 16-lea Karmapa - unul dintre cei mai mari yoghini budiști tibetani ai secolului și liderul tradiției Kagyu.

Karmapa a avut un mare impact asupra vieții lor. Acesta i-a rugat pe Hannah și pe Ole să aducă budismul în Occident. În ultimii 40 de ani, călătorind neîntrerupt, au predat și au înființat centre budiste în multe țări din lume.

“Rețeta mea este simplă: arată-le oamenilor că este nevoie să găsească ceva ce îi va ajuta să depășească boala, bătrânețea și moartea, dă-le posibilitatea să vadă fericirea care se află în viața lor și spune-le că conștiința este ca spațiul: deschis, clar și fără limite; vorbește-le și despre cale, și despre scop.” Lama Ole Nydahl

 

Linia Karma Kagyu

Karma Kagyu este una dintre cele mai mari linii de transmisie a budismu- lui tibetan și pune accent pe meditație. Această linie de transmisie este în stare, prin intermediul unui în-

vățător autentic, să ne ajute să experimentăm în mod direct natura conștiinței. Aceste metode le-a dat Buddha - cel cunoscut în istorie - studenților lui apropiați. În ziua de azi, marii învățători tibetani (ti- betană: Lama) precum cel de-al 17-lea Karmapa, Trinlei Thaie Dorge, transmit această neîntreruptă tradiție mai departe.

Karmapa

Cuvântul Karmapa înseamnă „om de acțiune“, un maestru în ceea ce privește karma, și emanația bodhisattvașului de com- pasiune. Karmapa - a cărui apariție a fost prevestită de către Buddha Șakiamuni și de către Guru Rinpoce - întruchipează activitatea tuturor Buddhașilor. Karmapa a fost primul Lama din Tibet care s-a reîncarnat în mod conștient (tib. tulku), și este liderul școlii budiste tibetane Kar- ma Kagyu încă din secolul al XII-lea. El întrupează întreaga transmisie și puterea spirituală a acesteia.

Al 17-lea Karmapa, Trinlei Thaie Dorge s-a născut în 1983 în Tibet, iar în anul 1994 a evadat cu succes din țara sa natală în India.